စက်ရုံခရီးစဉ်

tyj
rt (1)
rt (5)

rt (9)

mgh (2)

rt (3)

4. ချည်ချုံ့

rt (8)

5. သံ

mgh (1)

အဝတ်အစားကိုစစ်ဆေးပါ

rt (12)

၇။ ထုပ်ပိုးခြင်း

rt (10)

rt (11)

၉။ ကုန်စည်များပို့ဆောင်ပါ